Informacja o Firmie:
Sklep internetowy działający pod adresem www.huion.com.pl prowadzony jest przez Avisco Michał Gawroński NIP 739 3241565, REGON 302220417 , e-mail office@huion.com.pl , nr telefonu 882 344 695.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.huion.com.pl są przetwarzane przez firmę Avisco z siedzibą w Poznaniu, przy os. Bolesława Chrobrego 12/23.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
a) w realizacji umowy/zamówienia,
b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.huion.com.pl w ramach oceny sprzedaży i obsługi. W takim zakresie, dane osobowe (w tym adres e-mail oraz informacje o dokonanym zakupie) zostaną przekazane Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić AVISCO realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.huion.com.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.huion.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. Wszystkie podane ceny przedstawianych produktów zawierają podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.

Zamówienia
1. Sklep internetowy www.huion.com.pl umożliwia Klientom:
a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.huion.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym


2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.huion.com.pl lub na e-mail office@huion.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
a) W przypadku złożenia zamówienia mailowo na office@huion.com.pl wiadomość taka powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko kupującego, adres wysyłki, telefon kontaktowy oraz dane do faktury, w tym numer NIP oraz deklarację co do formy płatności. Przyjęcie takiego zamówienia musi być mailowo potwierdzone przez pracownika firmy.


3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.


4. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto i zaksięgowanie wpłaty na koncie sprzedawcy (zwłaszcza przy przelewach tradycyjnych).


5. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.huion.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem kuriera firmy DPD lub FEDEX.


2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.


3. Czas realizacji zamówienia w przypadku wpłaty przelewem tradycyjnym liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy AVISCO.


4. Czas realizacji od zamówienia do dostawy to zwykle 1-2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty.


5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna), która jest niezbędna do postępowania gwarancyjnego, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.


6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, AVISCO zaleca sporządzić protokół szkodowy.