Regulamin sklepu

Wszystkie oferowane towary są oryginalne i fabrycznie nowe – jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem. Dzięki temu macie Państwo pewność, że kupujecie sprzęt z pełnym i bezproblemowym wsparciem serwisowym.

 

Każdy produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Gwarancja jest realizowana na terenie Polski.

 

Wszystkie ceny towarów znajdujących się na naszych aukcjach są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Przyjmujemy płatności przez Dotpay oraz przelewem na konto bankowe. Możliwy jest również zakup za pobraniem.

Wysyłka realizowana jest z Polski, czas realizacji dostawy zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Prowadzimy sprzedaż tylko wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów. 


ZWROTY

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta mogą Państwo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny zwrotu (nie dotyczy aukcji z licytacją oraz zakupów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie.

 

W szczególności zwracający powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

 

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, kupujący musi poinformować Sprzedającego najlepiej na adres mailowy: office@huion.com.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

GWARANCJA

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli w toku procesu reklamacyjnego stwierdzi, że wady produktu powstały z innych przyczyn typu:

  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne,ingerencja osób trzecich, itp.

  • użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Nie przyjmujemy żadnych paczek wysyłanych za pobraniem.

 

W przypadku nieodebrania paczki, wynikającej z winy kupującego, jest on zobowiązany pokryć koszty transportu zwrotnego jeśli taki będzie miał miejsce.

 

 

REKLAMACJE

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy widniejący na dowodzie zakupu lub na adres email: office@huion.com.pl

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci oraz wadliwego towaru.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.huion.com.pl są przetwarzane przez firmę Avisco z siedzibą w Poznaniu, przy os. Bolesława Chrobrego 12/23.

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
a) w realizacji umowy/zamówienia,
b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w www.huion.com.pl w ramach oceny sprzedaży i obsługi. W takim zakresie, dane osobowe (w tym adres e-mail oraz informacje o dokonanym zakupie) zostaną przekazane Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182,

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić AVISCO realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.huion.com.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

FAKTURY

E-FAKTURA - Faktury VAT wysyłamy drogą elektroniczną. Do każdej przesyłki (transakcji) dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT. Istnieje również możliwość przesłania jej w wersji elektronicznej (format pdf).

 

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.